Gebruikte Afzetpalen  thumbnail

Gebruikte Afzetpalen

Published Jan 12, 24
2 min read


De fractie van D66 wil nog even specifiek het licht richten op ’’moonlighting’’, het door de politie in de vrije tijd bijwerken in de beveiligingsbranches - signalisatie bord - signalisatie bord - signalisatie bord. Het verbod van nevenfuncties voor opsporingsambtenaren dat in artikel 5, tweede lid, is vastgelegd, is op zichzelf een juiste maatregel om, zover mogelijk, belangenverstrengeling tegen te gaanWij voelden ons indertijd wel gesterkt door de Kuras-zaak in Utrecht, waarbij politiemensen disciplinair gestraft werden omdat zij het betreffende beveiligingsbureau, opgezet door enkele oud-collega’s, van vertrouwelijke informatie hebben voorzien (signalisatie bord) (signalisatie bord) (signalisatie bord) (signalisatie bord). Het old boys’ network; de aanduiding is hier al eerder gebruikt, maar wat doe je eraan? De Registratiekamer heeft daar haar verontrusting over uitgesproken en ik zou graag de mening van de minister op dit punt nog eens horenDat levert wrijvingen op die in de meeste gevallen onnodig zijn en voorkomen kunnen worden (signalisatie bord). Beveiligings-werkzaamheden zijn in drie categorieën te verdelen (signalisatie bord). De eerste is de categorie waarop het wetsvoorstel expliciet betrekking heeft. Daar bestaat vanzelfsprekend voldoende duidelijkheid over - signalisatie bord. De tweede categorie bevat de overheidsdiensten die beveiligings-werkzaamheden voor de overheid verrichten

Weliswaar biedt de overheid, gelet op haar democratische inbedding en maatschappelijke verantwoordelijkheden, in principe wel een garantie voor de naleving van normen en een correcte vervulling van haar taak, maar dat mag geen reden zijn om niet uitdrukkelijk dezelfde vakbekwaamheidseisen te stellen als aan de particuliere sector (signalisatie bord) (signalisatie bord) (signalisatie bord). Het zou anders scheve verhoudingen kunnen geven, met name waar het de arbeidskosten betreft, en daardoor zou het de particuliere beveiligingsinstanties bemoeilijkt kunnen worden mee te dingen naar opdrachten van de overheidHet mag natuurlijk nooit zo zijn dat door goedkopere, lageropgeleide beveiligingsarbeid reguliere arbeid in de sector verloren zou gaan (signalisatie bord). De tweede nota van wijziging van de minister komt gelukkig ten dele tegemoet aan de wensen van D66. signalisatie bord. De fractie zou van de minister nog wel iets meer duidelijkheid willen hebben dat de regels die vastgesteld kunnen worden op grond van het aan artikel 5 toegevoegde vijfde lid ook daadwerkelijk overeenkomen met de regels die gesteld worden krachtens artikel 8 aan particuliere beveiligingsorganisaties ten opzichte van de opleidingseisen

Latest Posts

Afzetpaal Voor Binnen Of Voor Buiten

Published Jan 15, 24
7 min read